PIA SLABE

Šesta vodja PR teatra

Pia Slabe, šesta vodja PR teatra, meni, da ji je PR teater postavil dobro osnovo za vse ostale dogodke in projekte, pri katerih je sodelovala.

Kateri so bili izzivi? Ker je bil naš PR teater že 6. zapored je bil največji izziv najti inovativno temo konference in nove govorce. Temu smo posvetili največ časa in energije, a se je na koncu izplačalo, saj smo prišli do dobrih, svežih vsebin.

Kaj te je organizacija PR teatra naučila? Organizacija PR teatra je bila zagotovo najboljša možna podlaga za nadaljnjo organizacijo dogodkov in projektov. Še vedno mi te izkušnje pridejo prav, kadar se lotevam organizacije kakšnega novega dogodka, saj je bil PR teater res “by the book” primer. Organizacija me je naučila razporejanja nalog, vodenja skupine in odgovornosti, ki jo imaš kot vodja projekta.

Kaj je ključ uspešne organizacije dogodka? Ključ uspešne organizacije je, da ima ekipa usklajeno vizijo kaj želi doseči. Tako se je takrat, ko pridejo izzivi, lažje odzvati in rešiti situacijo, ker vsi delamo za isti cilj.